1620
1640
1660
1680
1700
1720
1740
1760
1780
1800
1820
1840
1860
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
Edo
Meiji
Taisho
Showa
Heisei
Hishikawa Moronobu
(ca.1620-1694)
Sugimura Jihei
(Unknown)
Torii Kiyonobu
(1664-1729)
Okumura Masanobu
(1686-1764)
Ishikawa Toyonobu
(1711-1785)
Suzuki Harunobu
(1724-1770)
Katsugawa Shunsho
(1726-1792)
Katsukawa Shunko
(1743-1812)
Torii Kiyonaga
(1752-1815)
Kitagawa Utamaro
(1754-1806)
Chobunsai Eishi
(1756-1829)
Kubo Shunman
(1757-1820)
Katsushika Hokusai
(1760-1849)
Katsukawa Shun-ei
(1762-1819)
Utagawa Toyokuni
(1769-1825)
Utagawa Toyokuni II
(1776?-1835)
Utagawa Kunisada
(1786-1864)
[Utagawa Toyokuni III]
Kikugawa Eizan
(1787-1867)
Keisai Eisen
(1790-1848)
Utagawa Hiroshige
(1797-1858)
Utagawa Kuniyoshi
(1797-1861)
Sadahide
(1807-1879)
Utagawa Yoshitsuya
(1822-1866)
Hiroshige II
(1826-1869)
Toyohara Kunichika
(1835-1900)
Toyohara Chikanobu
(1838-1912)
Tsukioka Yoshitoshi
(1839-1892)
Ogata Gekko
(1859-1920)
Miyagawa Shuntei
(1873-1914)
Hiroshi Yoshida
(1876-1950)
Kiyokata Kaburagi
(1878-1973)
Hashiguchi Goyo
(1880-1921)
Kitano Tsunetomi
(1880-1947)
Kawase Hasui
(1883-1957)
Tatsumi Shimura
(1907-1980)
Kiyoshi Saito
(1907-1992)
Toshi Yoshida
(1911-1995)
Koaru Kawano
(1916-1965)
Edo
Meiji
Taisho
Showa
Heisei
1620
1640
1660
1680
1700
1720
1740
1760
1780
1800
1820
1840
1860
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000